คู่มือการตั้งค่า

มีปัญหาระหว่างตอนเริ่มหรือไม่? งั้นให้เราช่วย

Windscribe สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

Mac

Windscribe สำหรับบราวเซอร์ของคุณ

Windscribe สำหรับโทรศัพท์ของคุณ

Windscribe for Your TV

Windscribe สำหรับเร้าเตอร์ของคุณ

Windscribe สำหรับ NAS ของคุณ