Ubuntu คู่มือการติดตั้ง

คุณทิ้ง Windows เพื่อไปใช้ Linux แล้วหรือ? เยี่ยมหละ เอาวิธีตั้งค่า Windscribe ไปเลย

Use Our App

Check out our native Linux app.

Manual Setup

ขั้นตอน 1

ขอไฟล์คอนฟิก OpenVPN และใบรับรอง (สำหรับบัญชีโปร) และต้องใช้ ใบรับรอง CA และ TLS Auth Key ด้วย

ขั้นตอน 2

ส่งคำสั่งตามนี้ใน Terminal:

sudo apt-get install network-manager-vpnc

sudo apt-get install openvpn network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome

sudo /etc/init.d/networking restart

เพื่อเปิด OpenVPN ผ่านรายคำสั่ง หรือใช้คำสั่งงานด้านล่าง หรือดำเนินการต่อ:

sudo openvpn --config /path/to/downloaded/config.ovpn

ขั้นตอน 3

ไปที่เมนูเครือข่ายสูงสุด -> การเชื่อมต่อ VPN -> คอนฟิก VPN

ขั้นตอน 4

คลิก “เพิ่ม”

ขั้นตอน 5

จากเมนูดร็อปดาวน์ ให้เลือก "นำเข้าคอนฟิก VPN ที่บันทึกไว้"

ขั้นตอน 6

เลือกไฟล์คอนฟิก .ovpn ที่ดาวน์โหลดในขั้นตอน 1

ขั้นตอน 7

หน้าจอคุณควรมีลักษณะเช่นนี้

ขั้นตอน 8

เปลี่ยน “ชนิดการตรวจสอบ” เป็น “รหัสผ่าน”

ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้จากขั้นตอน 1 ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะต่างกับการล็อคอินเข้า Windscribe

หากคุณใช้ Ubuntu เวอร์ชั่น 16.04 ให้ข้ามไปยังขั้นตอน 11 หรือดำเนินการต่อด้านล่าง

ขั้นตอน 9

ตั้ง “เอกสารรับรอง CA” ที่ดาวน์โหลดไว้ในขั้นตอน 1 เป็นไฟล์ ca.crt

ขั้นตอน 10

คลิก “ระดับสูง” และไปที่แท็บ “การตรวจสอบ TLS”

ตรวจสอบช่อง "ลายเซ็นการใช้ใบรับรอง peer (เซิร์ฟเวอร์)" และเลือกเมนูเป็น “เซิร์ฟเวอร์”

ตรวจช่อง “ใช้การตรวจสอบ TLS เพิ่มเติม” และใส่ ta.key ที่โหลดไว้ในขั้นตอน 1 ส่วนการป้อนคำสั่ง Key ควรตั้งเป็น “1”

คลิก ตกลง และบันทึก

ขั้นตอน 11

ไปที่เมนูเครือข่ายสูงสุด -> การเชื่อมต่อ VPN และเลือกโปรไฟล์ที่พึ่งสร้าง